پیش نیاز :
در این بخش تعدادی از محصولات نرم افزاری معرفی می گردد
در صورت استفاده از ویندوز XP برای اجرای نرم افزار ها ، نیاز به net FrameWork 3.5. می باشد.
تمام نرم افزار ها بدون نیاز به نصب و Portable می باشند.


نرم افزار اندرویدی فرزند نیکو (برنامه ریزی در دوران بارداری) :

هدف از طراحی این نرم افزار نمایش برنامه تغذیه ای ، عبادی و شخصی در دوران بارداری است.اعمال تفذیه ای و عبادی به استناد از احادیث و روایات بصورت هوشمند با توجه به سن بارداری نمایش داده می شود.
روش کار نرم افزار به این صورت است که کاربر تاریخ زایمان خود را مشخص می نماید ، سپس نرم افزار بصورت هوشمند با توجه به تاریخ روز فعلی ، سن بارداری را محاسبه می نماید و اعمال همان روز را به کاربر نمایش می دهد . کاربر می تواند با ثبت اطلاعات مربوطه مشخص نماید که کدام یک از اعمال را در آن روز انجام داده است و در پایان نیز با استفاده از ابزار های ارزیابی و گزارش گیری می تواند از وضعیت فعالیت های خود در دوران بارداری مطلع گردد .
از دیگر قابلیت های کاربردی نرم افزار ، امکان سفارشی سازی برنامه دوران بارداری است به این صورت که کاربر می تواند ، کارهای شخصی خود را در نرم افزار ثبت نماید تا در زمان مشخص در دوران باردای به او نمایش داده شود . بطور مثال کاربر می خواهد در روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه از ماه نهم بارداری روزانه نیم ساعت پیاده روی نماید که پس از تعریف این عمل در نرم افزار ، با قرار گرفتن در این روز ها ، نرم افزار بصورت هوشمند این عمل را به کاربر نمایش می دهد.
اعمال تغذیه ای و عبادی دوران باردای ، شامل اعمال مشترک در تمام ماه های بارداری و اعمال اختصاصی هر ماه می باشد که در زمان نمایش به کاربر با رنگ های متفاوتی نمایش داده می شود . علاوه بر اعمال مشترک و اختصاصی ماه های بادراری ، اعمال شخصی که خود کاربر مشخص کرده است با رنگی متمایز از سایر اعمال نمایش داده می شود.
همچنین کاربر می تواند اطلاعات مربوط به زمان های مراجعه به دکتر یا سونوگرافی یا آزمایشگاه را در نرم افزار مشخص نماید تا بدون نگرانی از فراموش کردن تاریخ مراجعه به پزشک ، در زمان مشخص شده به پزشک مربوطه مراجعه نماید ،
با توجه به اینکه اعمال عبادی دوران بارداری ، هر یک باید در زمان خاص خود انجام شود ، ما در محاسبه سن بارداری ، تمام شرایط را در نظر گرفتیم و حداکثر دقت خود را بکار بردیم تا اعمال هر روز را در زمان خاص خود نمایش دهد . همچنین این برنامه قبل از انتشار رسمی ، بصورت آزمایشی توسط تعدادی از خانم های باردار مورد استفاده قرار گرفت و تمام بخش های آن ( محاسبه سن بارداری ، نمایش و ثبت اعمال و ... ) تست و آزمایش گردید و با اطمینان کامل قابل استفاده می باشد .
امید است با انجام توصیه های تغذیه ای و عبادی در دوران بارداری به کمک این نرم افزار بتوان فرزندانی سالم و صالح به دنیا آورد که موجب سعادت دنیوی و اخروی خود و آنان شد.
با معرفی این نرم افزار به خانم های باردار انشالله در اجر اخروی آن با ما سهیم باشید .

 

ویژگی های نرم افزار :

 

 

صفحه اصلی نرم افزار

نمایش عکس های بیشتر از نرم افزار

دانلود نرم افزار

نرم افزار اندرویدی محاسبه نفس - مراقبه :

هدف از طراحی این نرم افزار ثبت خوبی ها و بدی هایی که کاربر در در هر روز انجام داده ، جهت محاسبه نفس و ارزیابی رفتار خود می باشد . به کمک این نرم افزار کاربر قادر است تا ویژگی های و خصوصیات رفتاری دلخواه خود ( فضایل و رذایل اخلاقی ) را در نرم افزار مشخص نماید و در هر روز به آن ویژگی و رفتار خود نمره دهد و یا تعداد تکرار آن رفتار را مشخص نماید تا از این طریق خود را به انجام خوبی ها عادت دهد و از بدی ها دور نماید و در هر روز از نفس خود حساب کشی کند . همچنین امکان مقایسه بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه رفتار خود و پیشرفت و یا پسرفت خصوصیات اخلاقی فراهم می گردد . همچنین بعضی از دیون مثل حق الله و حق الناس را میتوان در نرم افزار ثبت نمود که در زمان مناسب ادای دین آن را به جا آورد بطور مثال با ثبت ویژگی "قضا شدن نماز" در تاریخ و زمان مشخص می تواند در زمان مناسب ادای دین نماید و یا ویژگی 'ضایع کردن حق الناس' را در صورت مرتکب شدن ، با ثبت آن و توضیحات لازم می تواند در زمان مناسب جبران نماید.
با معرفی این نرم افزار به دوستان و آشنایان خود انشالله در اجر اخروی آن با ما سهیم باشید .

 

ویژگی های نرم افزار :

 

 

صفحه اصلی نرم افزار

نمایش عکس های بیشتر از نرم افزار

دانلود نرم افزار

نرم افزار تذکره الایات ( یاد آوری آیات قرانی ) :

هدف از طراحی این نرم افزار مشاهده آیات قرآنی بر اساس موضوعات مختلف و یا بر اساس انتخاب کاربر می باشد که تصمیم به حفظ و بخاطر سپردن آن آیات در ذهن می باشد که با کمک این نرم افزار می توان آیات دلخواهی را مشخص نمود و بر اساس تنظیات نرم افزار در فاصله زمانی مشخص آن آیات به کاربر نمایش داده شود .

ویژگی های نرم افزار :

 • نمایش آیات انتخابی در پایین ویندوز جهت یادآوری به کاربر امکان تعیین فاصله زمانی نمایش آیات
 • امکان تعیین تعداد تکرار هر آیه
 • امکان تعیین ترتیب تکرار هر آیه بصورت ترتیبی یا تصادفی
 • امکان تعیین آیات مورد نظر جهت نمایش و یادآوری
 • امکان تعیین فایل صوتی آیه مورد نظر جهت پخش آیه بهمراه نمایش متن آیه
 • امکان تعیین فایل صوتی و متن ترجمه فارسی آیه مورد نظر جهت پخش بهمراه نمایش متن آیه
 • امکان تعیین فایل صوتی و متن ترجمه انگلیسی آیه مورد نظر جهت پخش بهمراه نمایش متن آیه
 • امکان دسته بندی و تعیین آیات قرآنی بر اساس موضوعات دلخواه کاربر( بطور مثال آیات مربوط به معاد غیبت ازدواج )
 • امکان تعیین آیات حفظ شده کاربر بهمراه درج توضیحات لازم (بطور مثال تاریخ حفظ آیه یا شماره آیه حفظی ) و نمایش آنها
 • امکان تعیین نحوه نمایش آیه ( نمایش آیه ، نمایش صوت عربی آیه ، نمایش ترجمه فارسی آیه ، نمایش ترجمه انگلیسی آیه ، نمایش همزمان آیه بهمراه ترجمه ها )

 

صفحه مدیریت آیات نرم افزار

نمایش عکس های بیشتر از نرم افزار

دانلود نرم افزارنرم افزار محاسبه نفس :

هدف از طراحی این نرم افزار ثبت خوبی ها و بدی هایی که کاربر در در هر روز انجام داده ، جهت محاسبه نفس و ارزیابی رفتار خود می باشد . به کمک این نرم افزار کاربر قادر است تا ویژگی های و خصوصیات رفتاری دلخواه خود ( فضایل و رذایل اخلاقی ) را در نرم افزار مشخص نماید و در هر روز به آن ویژگی و رفتار خود نمره دهد و یا تعداد تکرار آن رفتار را مشخص نماید تا از این طریق خود را به انجام خوبی ها عادت دهد و از بدی ها دور نماید و در هر روز از نفس خود حساب کشی کند . همچنین امکان مقایسه بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه رفتار خود و پیشرفت و یا پسرفت خصوصیات اخلاقی فراهم می گردد . همچنین بعضی از دیون مثل حق الله و حق الناس را میتوان در نرم افزار ثبت نمود که در زمان مناسب ادای دین آن را به جا آورد بطور مثال با ثبت ویژگی "قضا شدن نماز" در تاریخ و زمان مشخص می تواند در زمان مناسب ادای دین نماید و یا ویژگی "ضایع کردن حق الناس" را در صورت مرتکب شدن ، با ثبت آن و توضیحات لازم می تواند در زمان مناسب جبران نماید.

ویژگی های نرم افزار :

 • امکان تعیین وضعیت هر خوبی و بدی انجام شده در روز ( محاسبه نفس )
 • امکان تعیین توضیحات بیشتر برای هر خصوصیت اخلاقی در هر روز
 • امکان تعیین خصوصیات رفتاری خوب و بد توسط کاربر
 • امکان تعیین جریمه و پاداش و میزان امتیاز مثبت و منفی برای خصوصیات رفتاری خوب و بد
 • نمایش کارنامه اعمال کاربر بصورت روزانه – هفتگی – ماهانه و- سالانه
 • امکان مقایسه و ارزشیابی بصورت روزانه – هفتگی – ماهانه و- سالانه
 • امکان نمایش گزارش آماری از نمره هر خصوصیت رفتاری
 • امکان نمایش گزارش آماری از تعداد جریمه و پاداش
 • امکان تعیین پیام مناسب برای هر روز پس از محاسبه نفس با توجه به امتیاز کاربر در آن روز
 • نمایش آماری و نموداری از امتیازات در روزهای مختلف ( امتیاز مثبت – امتیار منفی – تفاضل امتیاز )
 • دریافت رمز عبور جهت اجرای نرم افزار برای حفظ اطلاعات ثبت شده توسط کاربر

فرم کارنامه اعمال برای نماز اول وقت

نمایش عکس های بیشتر از نرم افزار

دانلود نرم افزارنرم افزار مدیریت فاکتور :

هدف از طراحی این نرم افزار ثبت فاکتورهای فروش و خرید بر اساس استاندارد مصوب صدور فاکتور و با در نظر گرفتن مالیات و عوارض می باشد

ویژگی های نرم افزار :

فرم نمایش اطلاعات اصلی فاکتورهای فروش

نمایش عکس های بیشتر از نرم افزار

دانلود نرم افزارنرم افزار مدیریت شارژ ماهانه واحدهای مجتمع تجاری :

هدف از طراحی این نرم افزار ثبت مشخصات واحدهای تجاری ایجاد صورتحساب ماهانه شارژ بر اساس اطلاعات مشخص شده از طرف مدیر سیستم می باشد . همچنین امکان محاسبه بدهی قبلی یا طلب قبلی در سیستم می باشد .

ویژگی های نرم افزار :

فرم نمایش صورتحساب شارژ ماهانه واحد های تجاری

نمایش عکس های بیشتر از نرم افزارنرم افزار اندروید عکس ساز مخاطبین تماس از طریق برنامه وایبر :

هدف از طراحی این نرم افزار ثبت سریع و ساده و راحت عکس های مخاطبین وایبر بعنوان عکس های مخاطبین دفتر تلفن می باشد .

در این برنامه عکس های مخاطبین وایبر در سمت راست و مشخصات مخاطبین دفتر تلفن در سمت چپ نمایش داده می شوند . پس از انتخاب عکس و مخاطب ، عکس انتخابی بعنوان عکس مخاطب ثبت می شود.

 

ویژگی های نرم افزار :

 

 

صفحه اصلی نرم افزار