نرم افزار تذکره الایات ( یاد آوری آیات قرانی ) :

هدف از طراحی این نرم افزار مشاهده آیات قرآنی بر اساس موضوعات مختلف و یا بر اساس انتخاب کاربر می باشد که تصمیم به حفظ و بخاطر سپردن آن آیات در ذهن می باشد که با کمک این نرم افزار می توان آیات دلخواهی را مشخص نمود و بر اساس تنظیات نرم افزار در فاصله زمانی مشخص آن آیات به کاربر نمایش داده شود .

ویژگی های نرم افزار :

  • نمایش آیات انتخابی در پایین ویندوز جهت یادآوری به کاربر امکان تعیین فاصله زمانی نمایش آیات
  • امکان تعیین تعداد تکرار هر آیه
  • امکان تعیین ترتیب تکرار هر آیه بصورت ترتیبی یا تصادفی
  • امکان تعیین آیات مورد نظر جهت نمایش و یادآوری
  • امکان تعیین فایل صوتی آیه مورد نظر جهت پخش آیه بهمراه نمایش متن آیه
  • امکان تعیین فایل صوتی و متن ترجمه فارسی آیه مورد نظر جهت پخش بهمراه نمایش متن آیه
  • امکان تعیین فایل صوتی و متن ترجمه انگلیسی آیه مورد نظر جهت پخش بهمراه نمایش متن آیه
  • امکان دسته بندی و تعیین آیات قرآنی بر اساس موضوعات دلخواه کاربر( بطور مثال آیات مربوط به معاد غیبت ازدواج )
  • امکان تعیین آیات حفظ شده کاربر بهمراه درج توضیحات لازم (بطور مثال تاریخ حفظ آیه یا شماره آیه حفظی ) و نمایش آنها
  • امکان تعیین نحوه نمایش آیه ( نمایش آیه ، نمایش صوت عربی آیه ، نمایش ترجمه فارسی آیه ، نمایش ترجمه انگلیسی آیه ، نمایش همزمان آیه بهمراه ترجمه ها )

 


صفحه مدیریت آیات نرم افزار


نمایش آیات بصورت اتوماتیک در کنار ساعت ویندوز همراه با پخش صوت آن آیه به زبان مشخص شدهنمایش آیات همراه ترجمه در پنجره جداگانه همراه با پخش کامل صوت در زبان های مختلف