نرم افزار اندرویدی محاسبه نفس - مراقبه :

هدف از طراحی این نرم افزار ثبت خوبی ها و بدی هایی که کاربر در در هر روز انجام داده ، جهت محاسبه نفس و ارزیابی رفتار خود می باشد . به کمک این نرم افزار کاربر قادر است تا ویژگی های و خصوصیات رفتاری دلخواه خود ( فضایل و رذایل اخلاقی ) را در نرم افزار مشخص نماید و در هر روز به آن ویژگی و رفتار خود نمره دهد و یا تعداد تکرار آن رفتار را مشخص نماید تا از این طریق خود را به انجام خوبی ها عادت دهد و از بدی ها دور نماید و در هر روز از نفس خود حساب کشی کند . همچنین امکان مقایسه بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه رفتار خود و پیشرفت و یا پسرفت خصوصیات اخلاقی فراهم می گردد . همچنین بعضی از دیون مثل حق الله و حق الناس را میتوان در نرم افزار ثبت نمود که در زمان مناسب ادای دین آن را به جا آورد بطور مثال با ثبت ویژگی "قضا شدن نماز" در تاریخ و زمان مشخص می تواند در زمان مناسب ادای دین نماید و یا ویژگی 'ضایع کردن حق الناس' را در صورت مرتکب شدن ، با ثبت آن و توضیحات لازم می تواند در زمان مناسب جبران نماید.
با معرفی این نرم افزار به دوستان و آشنایان خود انشالله در اجر اخروی آن با ما سهیم باشید .

 

ویژگی های نرم افزار :دانلود نرم افزار

صفحه ورود به نرم افزارصفحه اصلی نرم افزارمحاسبه نفس برای اعمال خوبمحاسبه نفس برای اعمال بدمحاسبه نفس همراه با ثبت توضیحاتتعریف اعمال خوبتعریف جریمهکارنامه اعمالکارنامه خوبی هاگزارش هفتگی اعمالگزارش روزانه اعمالگزارش ماهانه اعمالگزارش روزانه امتیاز مثبتگزارش روزانه امتیاز خالصنمایش جریمه هاراهنمای نرم افزارتنظیمات نرم افزار