نرم افزار اندرویدی فرزند نیکو (برنامه ریزی در دوران بارداری) :

هدف از طراحی این نرم افزار نمایش برنامه تغذیه ای ، عبادی و شخصی در دوران بارداری است.اعمال تفذیه ای و عبادی به استناد از احادیث و روایات بصورت هوشمند با توجه به سن بارداری نمایش داده می شود.
روش کار نرم افزار به این صورت است که کاربر تاریخ زایمان خود را مشخص می نماید ، سپس نرم افزار بصورت هوشمند با توجه به تاریخ روز فعلی ، سن بارداری را محاسبه می نماید و اعمال همان روز را به کاربر نمایش می دهد . کاربر می تواند با ثبت اطلاعات مربوطه مشخص نماید که کدام یک از اعمال را در آن روز انجام داده است و در پایان نیز با استفاده از ابزار های ارزیابی و گزارش گیری می تواند از وضعیت فعالیت های خود در دوران بارداری مطلع گردد .
از دیگر قابلیت های کاربردی نرم افزار ، امکان سفارشی سازی برنامه دوران بارداری است به این صورت که کاربر می تواند ، کارهای شخصی خود را در نرم افزار ثبت نماید تا در زمان مشخص در دوران باردای به او نمایش داده شود . بطور مثال کاربر می خواهد در روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه از ماه نهم بارداری روزانه نیم ساعت پیاده روی نماید که پس از تعریف این عمل در نرم افزار ، با قرار گرفتن در این روز ها ، نرم افزار بصورت هوشمند این عمل را به کاربر نمایش می دهد.
اعمال تغذیه ای و عبادی دوران باردای ، شامل اعمال مشترک در تمام ماه های بارداری و اعمال اختصاصی هر ماه می باشد که در زمان نمایش به کاربر با رنگ های متفاوتی نمایش داده می شود . علاوه بر اعمال مشترک و اختصاصی ماه های بادراری ، اعمال شخصی که خود کاربر مشخص کرده است با رنگی متمایز از سایر اعمال نمایش داده می شود.
همچنین کاربر می تواند اطلاعات مربوط به زمان های مراجعه به دکتر یا سونوگرافی یا آزمایشگاه را در نرم افزار مشخص نماید تا بدون نگرانی از فراموش کردن تاریخ مراجعه به پزشک ، در زمان مشخص شده به پزشک مربوطه مراجعه نماید ،
با توجه به اینکه اعمال عبادی دوران بارداری ، هر یک باید در زمان خاص خود انجام شود ، ما در محاسبه سن بارداری ، تمام شرایط را در نظر گرفتیم و حداکثر دقت خود را بکار بردیم تا اعمال هر روز را در زمان خاص خود نمایش دهد . همچنین این برنامه قبل از انتشار رسمی ، بصورت آزمایشی توسط تعدادی از خانم های باردار مورد استفاده قرار گرفت و تمام بخش های آن ( محاسبه سن بارداری ، نمایش و ثبت اعمال و ... ) تست و آزمایش گردید و با اطمینان کامل قابل استفاده می باشد .
امید است با انجام توصیه های تغذیه ای و عبادی در دوران بارداری به کمک این نرم افزار بتوان فرزندانی سالم و صالح به دنیا آورد که موجب سعادت دنیوی و اخروی خود و آنان شد.
با معرفی این نرم افزار به خانم های باردار انشالله در اجر اخروی آن با ما سهیم باشید .

 

ویژگی های نرم افزار :

 دانلود نرم افزار

صفحه ورود به نرم افزارصفحه اصلی نرم افزارتوصیه های تغذیه ایتوصیه های عبادیثبت مراقبت های پزشکیتعریف اعمال شخصیثبت اعمال روزانهثبت مشخصات عمل انتخاب شدهگزارش روزانه عمل انتخابیگزارش ماهانه عمل انتخابینمایش سن بارداری