شرکت دانش رایانه اسپادانا
گروه نرم افزاری فکر نو وابسته به شرکت دانش رایانه اسپادانا منتظر نظرات ،انتقادات و پیشنهادات شما می باشد
شماره تماس : 8632-207-0913
ایمیل :
info@fekre9.com
sp.computer2009@gmail.com